Chinesischlehrerinnen und -lehrer seit 2009
an den Berufsbildenden Schulen I Northeim


Nicola   Lulu   Dandan
Zhang Xiaoshan   Zou Lulu   Zhu Dandan
   
von: 28.02.2009
bis: 28.05.2009
  von: 18.11.2009
bis: 15.06.2011
  von: 16.10.2009
bis: 26.02.2010
         
Ina   Edith   Marlene
Zhou Mingqiu   Yujing Song   Qianqian Wang
   
von: 06.04.2010
bis: 23.06.2010
von: 20.09.2011
bis:
  von: 22.11.2010
bis: 28.02.2011
  von: 12.09.2011
bis: 08.02.2012
         
Fei   Vivian   Effi
Liu Fei   Xiaojing Wang   Lanyun He
   
von: 25.10.2011
bis: 15.06.2012
  von: 03.09.2012
bis: heute
  von: 16.10.2012
bis: 15.06.2013
         
Alex   Johanna   Xin
Shen Zulin   Jianzhao Zhu   Xin Xu
   
von: 27.11.2012
bis: 26.05.2013
  von: 22.10.2013
bis: 15.06.2014
  von: 01.11.2014
bis: 31.07.2015
         
Shanshan   Yuting   Leon
Shanshan Huang   Yuting Sun   Liu Junwei
   
von: 27.10.2015
bis: 30.06.2016
  von:01.10.2016
bis: 30.03.2018
  von:01.11.2016
bis: 30.06.2017
Ying      
Ying Chia Weng        
       
von: 01.04.2018
bis: jetzt